Infektionsmedicin > Kroppens normalflora och bakteriell patogenes

Bakteriell patogenes

Bakteriella virulensfaktorer

Adhesion

Bakteriella injektionssystem

Typ III-sekretionssystem - TTSS

Sekretionssystemet detekterar eukaryota celler och bildar porer i cellmembranet. Bakteriens effektorproteiner kan därefter injiceras direkt in i cellen och ge upphov till olika effekter beroende på agens:

  • Cellinvasion
  • Cytotoxiska effekter
  • Modulering av immunförsvaret

Invasion

Inhibering av fagocytos

Antifagocytär kapsel

Bakterietoxiner

Exotoxiner

Endotoxin

Bakteriella enzymer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Kroppens_normalflora_och_bakteriell_patogenes/Bakteriell_patogenes Filename: Bakteriella_injektionssystem.html ChapterId: 967 SectionId: ChapterGroupId: 152