Infektionsmedicin > Kroppens normalflora och bakteriell patogenes

Bakteriell patogenes

Bakteriella virulensfaktorer

Adhesion

Bakteriella injektionssystem

Invasion

Inhibering av fagocytos

Antifagocytär kapsel

Bakterietoxiner

Bakterier kan bilda toxiner med stor varians i hur potenta gifterna är. Variansen beror på:

  • Var i kroppen bakterien som producerar toxinet växer
  • Om toxinet kan passera slemhinnor. Om toxinet t ex kan gå ut i blodbanan fås en systemisk effekt
  • Toxinets vävnadsspecificitet - Det vill säga vilken receptor toxinet binder till och därmed vilken typ av cell som påverkas
  • Vilken cellulär funktion som påverkas av toxinet

Exotoxiner

Endotoxin

Bakteriella enzymer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Kroppens_normalflora_och_bakteriell_patogenes/Bakteriell_patogenes Filename: Bakterietoxiner.html ChapterId: 967 SectionId: ChapterGroupId: 152