Infektionsmedicin > Kroppens normalflora och bakteriell patogenes

Bakteriell patogenes

Bakteriella virulensfaktorer

Adhesion

Bakteriella injektionssystem

Invasion

Inhibering av fagocytos

Antifagocytär kapsel

Bakterietoxiner

Exotoxiner

Endotoxin

  • Finns på gram-negativa bakteriers yttre membran
  • Binder till receptorer på makrofager, B-celler och andra celler
  • Stimulerar akutfasproteinfrisättning (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alfa)
  • Låga koncentrationer: feber, trötthet, vasodilatation, inflammatoriskt svar
  • Höga koncentrationer: DIC, ARDS och chock

Endotoxiner leder till ett starkt immunologiskt svar

Lipopolysackarider (LPS) är den vanligaste typen av endotoxiner och det är lipodelen (lipid A) som immunförsvaret reagerar mot. Vid bakteriedöd hamnar LPS fritt i blodet och bildar komplex med LPS-bindande protein. Komplexet binder till TLR4 och CD14 på makrofager vilket aktiverar makrofagerna till utsöndring av inflammatoriska cytokiner. Cytokinerna aktiverar i sin tur komplementsystemet, koagulationssystemet och stimulerar levern till att syntetisera akutfasproteiner. Immunsvaret är beroende av koncentrationen av LPS och höga koncentrationer kan leda till septisk chock, ARDS och DIC.

Bakteriella enzymer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Kroppens_normalflora_och_bakteriell_patogenes/Bakteriell_patogenes Filename: Endotoxin.html ChapterId: 967 SectionId: ChapterGroupId: 152