Infektionsmedicin > Kroppens normalflora och bakteriell patogenes

Bakteriell patogenes

Bakteriella virulensfaktorer

Adhesion

Bakteriella injektionssystem

Invasion

En majoritet av alla infektioner startar på slemhinnorna då det är fuktigt och det finns ett exponerat cellager. De bakterier som passerar slemhinnan och tar sig vidare ut i vävnaden kan antingen växa extracellulärt eller intracellulärt. För att göra det ena eller det andra måste de ha olika strategier för att klara av detta då immunförsvaret hanterar dem på olika sätt:

Extracellulära

  • Resistens mot komplement
  • Motstå fagocytos mha antifagocytära kapslar
  • Nedbrytning av vävnad så att de dels kan spridas och dels frigöra näring

Fakultativt intracellulära bakterier

Det dessa bakterier har gemensamt är att de inte avdödas i makrofagerna. För de första två har man funnit att det beror på att de har ovanliga cellväggar som gör att makrofagerna inte kommer åt dem. När det gäller Mycobacterium tuberculosis har bakterierna ett vaxlager medan Francisella tularensis har en lipidkapsel. De andra två har inga fettlager utan överlever tack vare andra okända saker

Inhibering av fagocytos

Antifagocytär kapsel

Bakterietoxiner

Exotoxiner

Endotoxin

Bakteriella enzymer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Kroppens_normalflora_och_bakteriell_patogenes/Bakteriell_patogenes Filename: Invasion.html ChapterId: 967 SectionId: ChapterGroupId: 152