Infektionsmedicin > Kroppens normalflora och bakteriell patogenes

Kroppens normalflora

Normalflora

Tarmens normalflora

  • Ventrikel och duodenum – Inte så mycket bakterier pga. lågt pH. Kan finnas laktobaciller samt Helicobacter pylori. Ju högre upp desto fler aeroba bakterier. Detta pga. att dessa förbrukar syret så att de anaeroba bakterierna kan växa till längre ner
  • Jejunum/ileum – Laktobaciller, streptokocker och Enterococcus faecalis
  • Kolon – 99 % anaeroba bakterier såsom Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium och Clostridium. Dessutom finns fakultativa anaerober såsom E. coli och Enterobacter.

Tarmflorans uppkomst

Redan vid födseln utsätts barn för mammans vaginalflora och därefter tarmflora. De första bakterierna som då kommer i kontakt med barnets tarmslemhinna möter en näringsrik och syrerik miljö. Aerober koloniserar, successivt sjunker syrehalten och anaerober tar över allt mer. Hos vuxna består floran av >99% anaerober.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Kroppens_normalflora_och_bakteriell_patogenes/Kroppens_normalflora Filename: Tarmens_normalflora.html ChapterId: 970 SectionId: ChapterGroupId: 152