Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Genitaltraktens immunkomponenter

Epitelcellslagret

Kvinnor

  • I vagina och ektocervix – Ett tjockt flerskiktat, glykogenbildande skivepitel. Här finns mikroorganismer som epitelcellerna är anpassade efter
  • I endocervix, uterus och endometriet är det ett cylindriskt epitel som är enkelskiktat med ciliebärande och sekretoriska celler samt en lamina propria med tubulära körtlar

Män

  • I förhud, anus och uretra är det skiktat cylindriskt epitel som övergår i skivepitel omgivet av bindväv rikt på blodkärl

Övriga immunkomponenter

Immunförsvar mot urinvägsinfektioner

Infektioner i genitaltrakten

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Genitaltraktens_immunkomponenter Filename: Epitelcellslagret.html ChapterId: 1055 SectionId: ChapterGroupId: 151