Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Genitaltraktens immunkomponenter

Epitelcellslagret

Övriga immunkomponenter

Immunförsvar mot urinvägsinfektioner

Förhindra kolonisering

  • Normalfloran kring uretra samt vaginalt hos kvinnor - Hos kvinnor domineras vaginalfloran av laktobaciller som skapar ett surt pH vilket gör att uropatogena bakterier från vår tarmflora inte trivs. Laktobacillerna producerar även ämnen som är toxiska för vissa andra bakterier. Efter menopaus sjunker antalet laktobaciller vilket är anledningen till att menopaus ökar risken för UVI.
  • Urinflöde - Varje faktor som försämrar flödet ger en ökad risk för UVI, t.ex. förstorad prostata hos män eller neurogena blåsrubbningar
  • Urinens antibakteriella faktorer, t.ex. β-defensiner, som hela tiden produceras i njurarna och vars produktion ökar vid infektioner. I urinvägsepitelet sitter antibakteriella faktorer och därför bör man tömma blåsan helt och hållet så att blåsan slås ihop och faktorerna kan ta död på eventuella bakterier.

Lokal inflammation

  • Det inflammatoriska svaret triggas av det medfödda immunförsvaret
  • Gramnegativa bakterier har LPS i sitt yttre membran som är kraftigt inflammationsfrämjande.
  • Vid urinvägsinfektion kan vi ibland få ett inflammatoriskt svar utan att bakterier har tagit sig in i vävnaden då vissa bakteriestammar har virulensfaktorer som interagerar med urinvägsepitelet och på så sätt triggar ett lokalt cytokinsvar med bl.a IL-8 som attraherar neutrofiler till infektionen.
  • Det är inflammationen som orsakar symptom vid UVI (sveda, trängningar)

Systemisk inflammation

  • Vid övre UVI då bakterierna ascenderat och koloniserat njurarna fås ett kraftigare inflammatoriskt svar med utflöde av inflammatoriska cytokiner till blodbanan vilket leder till systemiskt pådrag.
  • IL-6, TNF-α och interferon-γ triggar levern att producera akutfasproteiner (t.ex CRP) som aktiverar komplementsystemet.
  • Cytokinerna ger även påverkan på CNS vilket bl.a. orsakar feber och sjukdomskänsla

Infektioner i genitaltrakten

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Genitaltraktens_immunkomponenter Filename: Immunforsvar_mot_urinvagsinfektioner.html ChapterId: 1055 SectionId: ChapterGroupId: 151