Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Genitaltraktens immunkomponenter

Epitelcellslagret

Övriga immunkomponenter

  • [Bakteriekolonisation i vagina
  • Slemhinna med epitelceller, cilier och produktion av mucus
  • Antimikrobiella peptider såsom laktoferrin, lysozym, defensiner, SpA och D, endometrialt SLPI
  • Lågt pH i vagina]
  • Dendritiska celler
  • Även en del Langerhanska celler som de som finns i huden
  • Sparsam utbyggnad av lymfoida follikelsystem samt en sparsam priming av immunrespons med antigenpresentation och specifikt immunsvar. Om man stimulerar inflammation drar man dit många immunceller
  • Övervägande IgG-antikroppar, men även IgA och sekretoriskt IgA. Antikroppar är väldigt viktiga här eftersom barnen vid födsel får mammans IgG-antikroppar som skyddar dem mot infektioner de första sex månaderna

Immunförsvar mot urinvägsinfektioner

Infektioner i genitaltrakten

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Genitaltraktens_immunkomponenter Filename: Ovriga_immunkomponenter.html ChapterId: 1055 SectionId: ChapterGroupId: 151