Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Luftvägarnas immunkomponenter

Luftvägarna

Epitelcellslagret

  • Mun och pharynx – Skiktat skivepitel
  • Luftvägarna inklusive bronker bekläds av ett respiratoriskt epitel som är enkelsiktat med cylindriskt epitel med stora mängder cilier. Här sker en mukociliär rening av bakterier. Cilierna i övre luftvägarna transporterar mukus nedåt medan de i nedre luftvägarna transporterar uppåt. Partiklarna hamnar i svalget och kan antingen sväljas ned och tas omhand av det låga pH:t i magsäcken eller hostas upp
  • Terminala bronkioler och alveoler – Ett tunt enkelskiktat epitellager utan cilier. Under epitelet finns lamina propria med mukösa och serösa körtlar, dendritiska celler, enstaka vita blodkroppar och lymf-folliklar.
  • Mukus - Produceras av bägarceller och serösa körtlar. Körtlarna producerar även lysozym, laktoferrin och defensiner.

Övriga immunkomponenter

Förvärvat immunsvar

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Luftvagarnas_immunkomponenter Filename: Epitelcellslagret.html ChapterId: 1056 SectionId: ChapterGroupId: 151