Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Luftvägarnas immunkomponenter

Luftvägarna

Epitelcellslagret

Övriga immunkomponenter

Förvärvat immunsvar

 • Lymfdränaget från näshåla och svalg med antigen/antigenpresenterande celler hamnar i adenoid/tonsill och sedan i övre djupa cervikala lymfknutor
 • Antigenpresentation sker i lymfknutor
 • Induktion av cellmedierad och humoral immunitet
 • Antikroppar i luftvägar är framförallt sekretoriskt IgA, men det finns även IgG och IgM. Sekretoriskt IgA har en struktur anpassad för mucosa med koloniserande bakterier. Funktioner:
  • Hindra vidhäftning av bakterier till epitelceller
  • Hindra invasion och translokation av bakterier och virus över epitelet
  • Neutralisera toxiner
  • Ej aktivering av komplement
  • Dämpa inflammation inducerad av IgG/komplement

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Luftvagarnas_immunkomponenter Filename: Forvarvat_immunsvar.html ChapterId: 1056 SectionId: ChapterGroupId: 151