Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Slemhinneimmunologi

Generellt

  • Infektioner med koppling till kroppens slemhinnor, t.ex. diarré- och luftvägsinfektioner, utgör de vanligaste infektiösa orsakerna till sjukdom och död
  • I slemhinnornas immunsystem finns fler immunceller än i mjälten och alla lymfkörtlar tillsammans
  • I tarmen finns fler bakterieceller än vi har celler i hela kroppen, de flesta bakterier är ännu okända
  • De flesta slemhinnor är i kontakt med stora mängder främmande antigen från t.ex. födoämnen
  • Oral tolerans/immunreglering. Det normala tillståndet är en viss grad av immunsuppression, dvs immunsystemet dämpar sig själv.

[Organ som skyddas av slemhinnor

  • Bröstkörtlar
  • Luftvägar
  • Mag-/tarmkanalen
  • Urogenitalia]

Tonsiller och adenoider

Tonsillerna har ett epitelcellslager med lymfocyter under. Detta gör att lymfocyterna ligger nära lumen och kan samla in antigen därifrån.

Slemhinnornas vävnader

Immunologiska egenskaper hos olika slemhinnor

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Slemhinneimmunologi Filename: Generellt.html ChapterId: 1060 SectionId: ChapterGroupId: 151