Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Slemhinneimmunologi

Generellt

Slemhinnornas vävnader

Immunologiska egenskaper hos olika slemhinnor

  • [Gastrointestinalkanalen – Induktionen sker i de peyerska placken. IgA spelar en viktig roll i gastrointestinalkanalen. IgA1 finns mest i tunntarm medan IgA2 finns mest i kolon. IgA1 och IgA2 är olika känsliga för olika nedbrytande enzymer.]
  • Luftvägarna – I övre luftvägarna finns de induktiva siten och normalflora. I de nedre luftvägarna ska det vara sterilt och därför finns heller inga induktiva sites.
  • [Genitalierna – Mindre slemhinneartat då det finns mer IgG än IgA. IgG är mer systemiska antikroppar som kommer ut i vävnaderna passivt från framförallt blodet. Här finns inga Peyerska plack-liknande vävnader utan endast de lymfkörtlar som dränerar området. Det finns en homingväg mellan luftvägar och genitalier. Detta visades vid nasal vaccination, varefter man även kunde se antikroppar i genitalierna.]
  • Bröstkörtlar – Homing av lymfocyter från tarmen till bröstkörtlarna så att IgA hamnar i bröstmjölken. Barnet kommer alltså att få antikroppar mot mammans tarmflora. Detta är bra då barnet antagligen har liknande normalflora som mamman samtidigt som ett eget försvar mot normalflora tar lång tid att utveckla.

Immunologiska egenskaper i genital- vs intestinaltrakt

Genitaltrakt Intestinaltrakt
Dominant antikroppstyp IgG IgA
Hormonell regulation Ja Nej
Tillsats av IgG från cirkulation 50% 1%
Induktionssite för immunsvar Inte så mycket ja
Effektorsite Ja Ja (ännu mer)
Nasal vaccination Mycket bra svar Ej så bra svar
Dominant funktion Plats för vaginalflora, utsatthet för sexuellt överförbara infektioner, tolerans mot spermier och foster Induktion av effektiv cell- och antikroppsmedierat immunsvar mot särskilda antigener, oral tolerans

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Slemhinneimmunologi Filename: Immunologiska_egenskaper_hos_olika_slemhinnor.html ChapterId: 1060 SectionId: ChapterGroupId: 151