Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Slemhinneimmunologi

Generellt

Slemhinnornas vävnader

  • Sekundär lymfoid vävnad – Här sker induktion av förvärvad immunitet
  • Induction site - Det område där immunförsvaret aktiveras via upptag av antigen
    • Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) - Generell benämning för lymfoid vävnad i slemhinnor
    • Gut-associated lymphoid tissue (GALT) - All lymfoid vävnad i magtarmkanalens slemhinnor, tonsiller och adenoider, Peyerska plack, isolerade lymfoida folliklar och appendix. GALT samlar in antigen direkt från lumen och har därför inga afferenta lymfkörtlar.
  • Icke lymfoid vävnad – Lokal för effektorfunktioner, dvs här bekämpas infektionerna med olika typer av celler, framförallt i den perifera vävnaden, t.ex. lamina propria i tarmen. Innehåller stora mängder immunceller så som lymfocyter (ej naiva), dendritceller, makrofager, eosinofiler, mastceller, NK-celler och neutrofiler. Neutrofiler finns dock endast vid infektion.
  • Det finns även primära lymfoida organ/vävnader men dessa räknas inte till slemhinnorna eftersom det är thymus och benmärg

Immunologiska egenskaper hos olika slemhinnor

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Slemhinneimmunologi Filename: Slemhinnornas_vavnader.html ChapterId: 1060 SectionId: ChapterGroupId: 151