Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Systemiska immunkomponenter

Immunkomponenter i blod och lymfa

[Riskfaktorer för bakteriemi

Lymfoida organ

Anledningen till att blodet är så bra på att försvara oss mot infektioner är att alla lymfoida organ är kopplade till blodet:

  • Benmärg – produktion av vita blodkroppar
  • Lymfkörtlar
  • Mjälten
  • Thymus

Immunkomponenter

Mjälten

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Systemiska_immunkomponenter Filename: Immunkomponenter_i_blod_och_lymfa.html ChapterId: 1058 SectionId: ChapterGroupId: 151