Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Systemiska immunkomponenter

Immunkomponenter i blod och lymfa

Mjälten

Mjälten är central vid alla septiska infektioner. Detta är ett sekundärt lymfoid organ med dendritceller, makrofager samt immunsvar med aktivering av B- och T-celler. Samtidigt är det en reservoar av lymfocyter, monocyter samt makrofager med olika TLR. Detta är den del av mjälten som är ett typiskt lymfoid organ. Den andra delen filtrerar blodet från förbrukade erytrocyter och främmande antigener, är en reservoar för röda blodkroppar samt producerar blodplättar.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Systemiska_immunkomponenter Filename: Mjalten.html ChapterId: 1058 SectionId: ChapterGroupId: 151