Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Tarmslemhinnans immunkompenenter

Barriär

  • Lågt pH i magsäcken – Hämmar bakterietillväxt
  • Enzymer t.ex. proteaser och lysozym
  • Peristaltik, flöde av vätska och vätskesekretion - Försvårar för mikroberna att få fäste, ökar vid infektion vilket leder till diarré
  • Antimikrobiella peptider

Mucus

Epitelcellslagret

Förvärvat immunsvar

Sekretoriska antikroppar

Minnes- och effektorlymfocyter

Lymfocythoming

Immunsvar mot parasiter

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Tarmslemhinnans_immunkompenenter Filename: Barriar.html ChapterId: 1050 SectionId: ChapterGroupId: 151