Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Tarmslemhinnans immunkompenenter

Barriär

Mucus

Epitelcellslagret

Förvärvat immunsvar

För att inducera det förvärvade immunsvaret krävs att antigen tas upp. Det finns tre vägar för antigenupptag:

  • Peyerska plack tar upp antigen i form av dels peptider och dels hela partiklar. Det som tas upp kommer att hittas av dendritiska celler i de Peyerska placken som därefter vandrar till folliklar i placken. Mellan de vanliga epitelcellerna finns M-celler. M-celler tar upp partiklar via endocytos och spottar ut dem på andra sidan där det finns immunceller som kan reagera snabbt. För B-celler är M-celler mycket viktiga eftersom intakta antigener behöver tas in för att B-cellerna ska reagera.
  • Upptag över vanliga epitelceller. Detta gäller framförallt peptider som tas upp över epitelcellerna, skickas ut i blodet och tas sedan om hand av lymfkörtlar som finns i levern. Peptiderna kan också gå in i lymfan och gå till mesenteriella lymfkörtlar. Om peptider tas upp av dendritceller kommer dessa att ta sig via lymfan till nästa lymfkörtel och presentera sitt antigen där. Mycket tyder på att detta upptag är det som leder till tolerans eftersom man får upptag av peptider (från födan) utan att det ger upphov till inflammation. Dendritcellerna kommer inte att aktiveras och regulatoriska T-celler finns och verkar i lymfkörtlarna.
  • Dendritceller sticker ut en arm mellan epitelcellerna och tar upp antigenet. Det är så gott som omöjligt för ett antigen i vävnaden att undgå att bli endocyterat av en dendritcell eftersom det finns så många dendritceller som ligger på rad och vaktar.

Sekretoriska antikroppar

Minnes- och effektorlymfocyter

Lymfocythoming

Immunsvar mot parasiter

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Tarmslemhinnans_immunkompenenter Filename: Forvarvat_immunsvar.html ChapterId: 1050 SectionId: ChapterGroupId: 151