Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Tarmslemhinnans immunkompenenter

Barriär

Mucus

Epitelcellslagret

Förvärvat immunsvar

Sekretoriska antikroppar

Minnes- och effektorlymfocyter

Lymfocythoming

  • Naiva B- och T-celler bildas i benmärg och thymus och tar sig ut i lymfoida organ via blodet
  • Antigen kommer till tarmen och tas upp av M-celler så att de kommer in i de Peyerska placken. B- och T-celler aktiveras och vi får IgA-differentiering av B-cellerna
  • Aktiverade B- och T-celler går ut via lymfkärlen och tar sig till ductus thoracicus där de kommer ut i blodomloppet
  • Endotelet i tarmen har adhesiner som lymfocyterna har en receptor för. Detta gör att lymfocyterna fäster till endotelet över hela tarmkanalen. Dessa adhesiner finns även i luftvägarna och på så sätt fäster vissa aktiverade B- och T-celler även där, s.k. gemensam homing.
  • Kemokinreceptorer på lymfocyterna binder till kemokinligander i tunntarmen och tjocktarmen
  • Integriner på lymfocyten gör att den kan binda till en epitelcell. De lymfocyter som är intraepiteliala har detta integrin medan de som ligger i lamina propria inte har den

Immunsvar mot parasiter

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Tarmslemhinnans_immunkompenenter Filename: Lymfocythoming.html ChapterId: 1050 SectionId: ChapterGroupId: 151