Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Tarmslemhinnans immunkompenenter

Barriär

Mucus

Epitelcellslagret

Förvärvat immunsvar

Sekretoriska antikroppar

Minnes- och effektorlymfocyter

B- och T-celler finns i lamina propria (CD4-celler och plasmaceller) och i epitellagret (CD8-celler). CD4-cellerna i tarmen är samma som de som finns överallt medan vissa CD8-cellerna kan vara lite speciella.

  • Känner inte igen antigenMHC-I utan på MHC-Ib
  • Känner inte igen peptider utan lipider eller kolhydrater
  • Några uttrycker γδ-T-cellsreceptorer istället för αβ
  • Uttrycker ofta NK-cell-receptorer och kan sägas vara ett mellanting mellan T-celler och NK-celler
  • Svarar ofta på cellulär stress
  • Deras uppgift är att snabbt svara på skadade epitelceller, producera cytokiner och döda skadade celler

Lymfocythoming

Immunsvar mot parasiter

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Tarmslemhinnans_immunkompenenter Filename: Minnes-_och_effektorlymfocyter.html ChapterId: 1050 SectionId: ChapterGroupId: 151