Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Tarmslemhinnans immunkompenenter

Barriär

Mucus

  • Utgör en diffusionsbarriär mot mikrober, dock ej mot små partiklar som t.ex. virus vilka kan diffundera igenom mucinlagret
  • Varierande tjocklek - I magsäck och kolon är det väldigt tjockt, 10-20 gånger tjockare än epitelcellslagret. I tunntarmen är mucuslagret betydligt tunnare.
  • Byggs upp av muciner - Stora glykoproteiner bestående av en aminosyrasträng med långa utstickande sockerkedjor. Sockerdelarna binder vatten vilket ger upphov till mucosans gelaktiga konsistens
  • Små mikrober kan diffundera igenom mucinerna, t.ex. viruspartiklar
  • Binder IgA vilket ger ett lokalt immunförsvar i tarmlumen

Epitelcellslagret

Förvärvat immunsvar

Sekretoriska antikroppar

Minnes- och effektorlymfocyter

Lymfocythoming

Immunsvar mot parasiter

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Tarmslemhinnans_immunkompenenter Filename: Mucus.html ChapterId: 1050 SectionId: ChapterGroupId: 151