Infektionsmedicin > Lumbalpunktion

Likvordiagnostik

Likvor

Erytrocyter i Likvor

Leukocyter i likvor

Glukos och laktat i likvor

Normalt

  • Likvor-/blodglukoskvoten: 0,5-0,7
  • Likvorlaktat: 1,2-2,1 mmol/L

Icke-normalt

  • Sänkt likvor-/blodglukoskvot ses vid purulent meningit, svampmeningit samt tumörväxt in i subarachnoidalrummet. Om det är infektion handlar det om att bakterierna konsumerar glukos. Problemet är att en lätt sänkt kvot även kan ses vid vissa virusmeningiter samt herpesencefalit. <0,4 innebär dock oftast bakteriell genes.
  • Likvorlaktat >3,0 mmol/L är en relativt säker indikation på bakteriell CNS-infektion, men kan även ses vid tillstånd med anaerob metabolism, t ex hypoglykemisk koma. Om förhöjt laktat, reagera fort!
Viktigt att tolka dessa värden tillsammans med likvorcellräkningen!

Albuminkvot i likvor

Intrathekal immunoglobulinproduktion

Snuva vs likvorläckage

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lumbalpunktion/Likvordiagnostik Filename: Glukos_och_laktat_i_likvor.html ChapterId: 1609 SectionId: ChapterGroupId: 409