Infektionsmedicin > Lumbalpunktion

Likvordiagnostik

Likvor

Erytrocyter i Likvor

Leukocyter i likvor

Normalt

  • Polynukleära leukocyter: 0
  • Mononukleära leukocyter: <5/mikroliter

Ökat antal leukocyter

  • Purulent meningit – Vanligen > 1000 celler/mikroL. Dessa är oftast polynukleära.
  • Serös meningitMeningit orsakad av virus, tuberkulos, Listeria. Vanligen 100-1000 celler där majoriteten är mononukleära.

Vid stickblödning även ökat antal vita i likvor. Normalt förhållande: 1 leukocyt/1000 erytrocyter.

Glukos och laktat i likvor

Albuminkvot i likvor

Intrathekal immunoglobulinproduktion

Snuva vs likvorläckage

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lumbalpunktion/Likvordiagnostik Filename: Leukocyter_i_likvor.html ChapterId: 1609 SectionId: ChapterGroupId: 409