Infektionsmedicin > Lumbalpunktion

Likvordiagnostik

Likvor

Erytrocyter i Likvor

Leukocyter i likvor

Glukos och laktat i likvor

Albuminkvot i likvor

Intrathekal immunoglobulinproduktion

Snuva vs likvorläckage

  • U-sticka i näsan för att påvisa socker, likvor innehåller betydligt mer glukos än vad snuva gör (hjärnan behöver mycket socker).
  • Detektion av asialotransferrin
  • Transtyretin-/albuminkvot – Transtyretin är anrikat i likvor, 10-20 gånger högre kvot i likvor jämfört med serum, nässekret mm.
  • Analys av β-trace (= prostaglandin D-syntas) – Detta är det mest likvoranrikade protein som finns, hög koncentration talar starkt för likvorläckage.

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lumbalpunktion/Likvordiagnostik Filename: Snuva_vs_likvorlackage.html ChapterId: 1609 SectionId: ChapterGroupId: 409