Infektionsmedicin > Lumbalpunktion

Lumbalpunktion (LP)

Översikt

Indikationer

Kontraindikationer

Om grundad misstanke om akut bakteriell meningit (ABM) – Gör LP trots förhöjt intrakraniellt tryck!

Utförande

Biverkningar

Analyser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lumbalpunktion/Lumbalpunktion__LP_ Filename: Kontraindikationer.html ChapterId: 1658 SectionId: ChapterGroupId: 409