Infektionsmedicin > Lumbalpunktion

Lumbalpunktion (LP)

Översikt

Likvor (CSF) produceras mestadels (75-85%) i hjärnans ventriklar av plexus choroideus (samt av det extracellulära rummet) och omspolar CNS. Efter att det producerats i ventriklarna passerar likvorn ut i subarachnoidalrummet genom foramina Luschkae (två stycken) och foramen Magendii i fjärde ventrikeln. Likvorn resorberas därefter i subarachnoidala villi i sinus sagitalis superior.

Den totala volymen CSF är 140 ml i ventrikelsystemet och det subaraknoidala rummet samtidigt, medans det produceras ca 500 ml varje dag. Funktionen är att verka stötskyddande mellan CNS och omgivande benstrukturer, transportera ämnen till och från CNS, samt fungera som en buffektmekanism. Då det intrakraniella trycket ökar av någon anledning, kan likvorproduktionen tillfälligt minska för att ge plats åt det som orsakat tryckökningen. Detta är en form av autoreglering av hjärnans intrakraniella tryck.

Vid LP tappar man ut ca 10 ml (7%), detta återskapas på ca 30 minuter.

Indikationer

Kontraindikationer

Utförande

Biverkningar

Analyser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lumbalpunktion/Lumbalpunktion__LP_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1658 SectionId: ChapterGroupId: 409