Infektionsmedicin > Meningit och encefalit

Encefalit

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Behandla eventuella epileptiska anfall

Viral genes

  • Aciclovir 10 mg/kg x 3 i.v., 14-21 dagar vid HSV-1
  • Aciclovir 15 mg/kg x 3 i.v., 14-21 dagar vid VZV
  • Ganciklovir 5 mg/kg x 2 i.v., 10-14 dagar vid CMV
  • Steroider vid behov

Bakteriell genes

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Meningit_och_encefalit/Encefalit Filename: Behandling.html ChapterId: 780 SectionId: ChapterGroupId: 2517