Infektionsmedicin > Meningit och encefalit

Meningit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • 500-800 fall virala meningiter i Sverige per år
    • Lindrigare än bakteriell meningit
  • Betydligt ovanligare med bakteriell meningit
  • Vanligare bland äldre

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Meningit_och_encefalit/Meningit Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 779 SectionId: ChapterGroupId: 2517