Infektionsmedicin > Meningit och encefalit

Meningit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  • Bakterier passerar kroppens olika barriärsystem → Hematogen spridning → Passage av blod-hjärnbarriären till likvor → Inflammatorisk kaskadreaktion med cellinvasion (granulocyter, monocyter), produktion av inflammatoriska mediatorer (cytokiner och prostaglandiner) och ökad permeabilitet i blodhjärnbarriären → Ödem → Ökat intrakraniellt tryck → Minskad cerebral perfusion (hypoxi)

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Meningit_och_encefalit/Meningit Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 779 SectionId: ChapterGroupId: 2517