Infektionsmedicin > Meningit och encefalit

Meningit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Bakteriell meningit

  • En inflammation av hjärnhinnorna kan leda till tryckstegring och risk för herniering (inklämning).
  • 5-10 % mortalitet
  • > 10 % risk för resttillstånd

Prognostiska faktorer

  • Patogen - Pneumokocker, s. aureus, resistens?
  • Ålder
  • Immunosuppression
  • Medvetandegrad, fokalneurologi, sepsis
  • Tid till behandling! Mortaliteten ökar med 30% för varje timme utan behandling.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Meningit_och_encefalit/Meningit Filename: Prognos.html ChapterId: 779 SectionId: ChapterGroupId: 2517