Infektionsmedicin > Meningit och encefalit

Meningit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

  • [Nackstelhet - Patienten kan inte böja huvudet mot bröstet
  • Cirka 85 % får feber, kräkningar och svår huvudvärk. Huvudvärken ökar typiskt vid framåtböjning resp. palpation av nacke
  • Ljuskänslighet]
  • [Petekier hos minst 50% vid meningokockmeningit]

Fynd som talar för akut bakteriell meningit

  • Hastigt insjuknande, timmar-dag
  • Fokala infektioner, t.ex. UVI eller pneumoni (→ Bakteriemi, spridning till hjärnan)
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Vakenhetssänkning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Meningit_och_encefalit/Meningit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 779 SectionId: ChapterGroupId: 2517