Infektionsmedicin > Meningit och encefalit

TBE

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • TBE-virus (flavivirus) som sprids via fästingbett och ger upphov till:
    • Meningit – 48 % hos vuxna, 56 % hos barn
    • Meningoencefalit – 41 % hos vuxna, 35 % hos barn. Här ses oftast skador på basala ganglier
    • Meningoencefalomyelit/radikulit – 12 % hos vuxna, 1 % hos barn, den allvarligaste formen av TBE
  • Inkubationstid: 1-2 veckor efter fästingbett

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Meningit_och_encefalit/TBE Filename: Etiologi.html ChapterId: 781 SectionId: ChapterGroupId: 2517