Infektionsmedicin > Meningit och encefalit

TBE

Översikt

TBE är ett flavivirus som sprids via fästingbett och som hos människa kan orsaka meningit, meningoencefalit eller meningoencefalomyelit. TBE kan dock även ge en asymptomatisk infektion och allvarlighetsgraden av både den akuta infektionen och risken för kvarstående neurologiska sequele ökar med stigande ålder. Hos vuxna drabbas upp till 60% av neurologiska sequelae oftast i form av ataxi och/eller pareser samt nedsatt koncentrationsförmåga och minnessvårigheter. Varje år drabbas ca 300 svenskar av TBE och incidensen har de senaste åren ökat. TBE behandlas i första hand preventivt genom vaccination. Vid insjuknande förbättrar intensivvård prognosen avsevärt då antivirala medel saknas.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Meningit_och_encefalit/TBE Filename: Oversikt.html ChapterId: 781 SectionId: ChapterGroupId: 2517