Infektionsmedicin > Meningit och encefalit

TBE

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

 • Vissa patienter har subkliniska symptom och dessa patienter diagnosticeras sällan
 • [Feber
 • Ljuskänslighet
 • 25% får CNS-manifestationer av olika allvarlighetsgrad
  • Medvetandesänkning
  • Tremor
  • Ataxi
  • Dysfasi
  • Kranialnervpåverkan
  • Myelit/radikulit, vanligare hos vuxna]
 • Vanligt att patienter först upplever en övergående period med feber, huvudvärk och muskelvärk för att sedan förbättras under några dagar. Därefter kan patienten återinsjukna med hög feber och CNS-manifestationer.

Diagnostik

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Meningit_och_encefalit/TBE Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 781 SectionId: ChapterGroupId: 2517