Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Erysipelas

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Klinisk diagnos
  • Sårodling - Försök odla från ingångsport
  • Blododling om temp > 38ºC - Positivt hos ca 5%

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Erysipelas Filename: Diagnostik.html ChapterId: 795 SectionId: ChapterGroupId: 45