Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Erysipelas

Översikt

Erysipelas är en infektion i underhuden, i de flesta fall orsakad av betahemolytiska streptokocker. Sjukdomen har en snabb debut och ger feber samt en skarpt avgränsad rodnad över en kroppsdel, oftast ensidig över fot/underben. Tillståndet behandlas med antibiotika. Beredningsformen beror på tillståndets allvarlighetsgrad.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Erysipelas Filename: Oversikt.html ChapterId: 795 SectionId: ChapterGroupId: 45