Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Erysipelas

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

[Ödem och nedsatt cirkulation

Hudskada

  • Infekterade bensår
  • Eksem
  • Små sår mellan tårna vid t.ex. svampinfektioner

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Erysipelas Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 795 SectionId: ChapterGroupId: 45