Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Erysipelas

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

  • [Snabbt förlopp (annars är det inte rosfeber), kan komma minutsnabbt
  • Feber (kan vara hög)
  • Skarpt avgränsad rodnad, oftast ensidig över fot/underben
  • Svullnad
  • Ömhet
  • Ibland blåsor]

ErysipelasErysipelasErysipelas

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Erysipelas Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 795 SectionId: ChapterGroupId: 45