Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Katt- och hundbett

Översikt

Framförallt kattbett men ibland även hundbett anses ofta som en liten skada. Djurens saliv innehåller dock bakterier som kan leda till allvarliga infektioner. Ett adekvat handläggande av skadan är därför viktig. Särskilt då tillståndet är relativt vanligt förekommande på vårdcentraler och kirurgmottagningar. Skadan bör rengöras noggrannt och suturering bör undvikas. Kontakt med handkirurg vid behov.

Etiologi

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Katt-_och_hundbett Filename: Oversikt.html ChapterId: 1356 SectionId: ChapterGroupId: 45