Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Nekrotiserande fasciit

Översikt

Definitioner

Fourniers gangrän

  • Form av nekrotiserande fasciit med ursprung i perirektala abscesser. Drabbar framförallt män. Oftast polymikrobiell(ofta både anaeroba och aeroba bakterier) infektion som kan spridas till bukväggen, glutealområdet samt genitalia. Den polymikrobiella infektionen leder till inflammation och ödem som i sin tur leder till obstruktion av det subkutana blodflödet vilket riskerar leda till nekros av subcutis, dermis och epidermis.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Nekrotiserande_fasciit Filename: Definitioner.html ChapterId: 798 SectionId: ChapterGroupId: 45