Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Nekrotiserande fasciit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Blododling
  • Sårodling
  • Odling av vävnadsbitar
  • Direktutstryk, strep-A-test
  • Följ CK, myoglobin och laktat
En tidig diagnos är viktig då snabb och aggressiv kirurgi är avgörande för att minimera sjukdomens utbredning

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Nekrotiserande_fasciit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 798 SectionId: ChapterGroupId: 45