Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Nekrotiserande fasciit

Översikt

Nekrotiserande fasciit är en allvarlig bindvävsinfektion med snabbt förlopp och hög mortalitet. Infektionen utgår ofta från ett sår där bakterierna (ofta streptokocker) ibland kallas "köttätande" då infektionen leder till stora nekroser. Patienten drabbas av snabbt debuterande svullnad, rodnad samt stark smärta. En tidig diagnos är viktig då snabb och aggressiv kirurgi är avgörande för att minimera sjukdomens utbredning. Patienten antibiotikabehandlas och all devitaliserad vävnad avlägsnas kirurgiskt.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Nekrotiserande_fasciit Filename: Oversikt.html ChapterId: 798 SectionId: ChapterGroupId: 45