Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Nekrotiserande fasciit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

  • [Svullnad, rodnad, stark smärta – “Pain out of proportion”
  • Snabbt insjuknande
  • Feber, frossa, takykardi, lågt blodtryck, allmänpåverkan]

Nekrotiserande fascit

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Nekrotiserande_fasciit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 798 SectionId: ChapterGroupId: 45