Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Nekrotiserande myosit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

  • Viktigt med akut handläggning och IVA-vård
  • Antibiotika
  • Radikal kirurgi för att få bort bakterier, toxiner och död vävnad
  • Hyperbar syrgas

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Nekrotiserande_myosit Filename: Behandling.html ChapterId: 1028 SectionId: ChapterGroupId: 45