Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Nekrotiserande myosit

Översikt

Definitioner

  • Infektion som går djupt i muskeln och som sprider sig vidare väldigt snabbt (timmar). En av de allvarligaste infektionerna man kan drabbas av.
  • Kallas även gasgangrän då infektion av gasproducerande bakterier kan ge upphov till gas i subcutis

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Nekrotiserande_myosit Filename: Definitioner.html ChapterId: 1028 SectionId: ChapterGroupId: 45