Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Nekrotiserande myosit

Översikt

Definitioner

Etiologi

  • Infektionen uppkommer vanligen efter trauma eller postoperativt efter tarmkirurgisk ingrepp

Patogener

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Nekrotiserande_myosit Filename: Etiologi.html ChapterId: 1028 SectionId: ChapterGroupId: 45