Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Nekrotiserande myosit

Översikt

Nekrotiserande myosit är orsakas av bakterier (oftast Clostridium perfringens) som producerar gas i vävnaden och sjukdomen kallas därför ibland gasgangrän. Infektionen uppkommer vanligen efter trauma eller postoperativt efter tarmkirurgisk ingrepp. Patienterna drabbas av svullnad, missfärgning och läckage av illaluktande vätska. Ibland kan krepitationer noteras vid palpitation av området på grund av gas i vävnaden. Sjukdomen har väldigt hög mortalitet och behandlas med radikal kirurgi för att få bort bakterier, toxiner och död vävnad.

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Nekrotiserande_myosit Filename: Oversikt.html ChapterId: 1028 SectionId: ChapterGroupId: 45