Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Nekrotiserande myosit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Initialt ses inga hudförändringar men tidigt ses svullnad, missfärgning och läckage av illaluktande vätska
  • Aggressivt förlopp som utvecklas snabbt
  • Kraftigt påverkat allmäntillstånd
  • Sepsis orsakad av exotoxiner

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Nekrotiserande_myosit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1028 SectionId: ChapterGroupId: 45