Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)

Översikt

Epidemiologi

  • Ovanligt (men allvarligt)
  • Vanligast hos nyfödda och barn under 6 år. Kan även drabba äldre med bakomliggande sjukdomar eller immunsupprimerade patienter.

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Staphylococcal_scalded_skin_syndrome__SSSS_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 887 SectionId: ChapterGroupId: 45