Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)

Översikt

Staphylococcal scalded skin syndrome är ett ovanlig men allvarligt tillstånd. Tillståndet orsakas som namnet antyder av stafylokocker och drabbar oftast yngre barn. Toxiner leder till att huden lossnar med smärtor som följd. Drabbade patienter behöver intensivvårdsbehandling samt intravenös antibiotikabehandling.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Staphylococcal_scalded_skin_syndrome__SSSS_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 887 SectionId: ChapterGroupId: 45