Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

  • Barn: Låg mortalitet, med adekvat behandling läker det ofta utan att ge kvarstående ärrbildning
  • Vuxna: Hög mortalitet

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Staphylococcal_scalded_skin_syndrome__SSSS_ Filename: Prognos.html ChapterId: 887 SectionId: ChapterGroupId: 45